35+Χρόνια Εμπειρίας
Σιντόρης Γεώργιος και Κωνσταντίνος & Συνεργάτες

Δικηγορικό γραφείο

Δικηγόροι με μακροχρόνια εμπειρία
και επιστημονική κατάρτιση.
Με έδρα την Ηγουμενίτσα, δραστηριοποιούμαστε
στα Ιωάννινα και την Κέρκυρα.

Ζητήστε μια διαδικτυακή συνεδρία

Θα σας κατευθύνουμε στον κατάλληλο συνεργάτη μας για την υπόθεση σας άμεσα

Λίγα Λόγια

Το Δικηγορικό Γραφείο μας λειτουργεί από το έτος 1983 στην πόλη της Ηγουμενίτσας, ενώ σήμερα πλαισιώνεται από έμπειρους και ιδιαίτερα δραστήριους συνεργάτες. Έκτοτε και μέχρι σήμερα παρέχει στους εντολείς του υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες στους κυριότερους τομείς του Δικαίου και συγκεκριμένα στους τομείς του Αστικού, Ποινικού, Εμπορικού, Δημοσίου, Αθλητικού και Τραπεζικού Δικαίου.

Τομείς Δικαίου

_

Το γραφείο μας καλύπτει κάθε τομέα του δικαίου

Δείτε περισσότερα
 • Δίκαιο Περιβάλλοντος
 • Διεθνές Δίκαιο
 • Αθλητικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης
 • Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
 • Εξειδίκευση στις διαπραγματεύσεις και στην επίλυση συγκρούσεων
 • Διαχείριση/Εκμετάλλευση Ακινήτων
 • Ιταλικό Δίκαιο
 • Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Μεταφράσεις διαφόρων εγγράφων
 • Σωματεία, δικαιοπραξίες, ιδιωτικό διεθνές δίκαιο
 • Ενοχικό δίκαιο
 • Εμπράγματο δίκαιο
 • Οικογενειακό δίκαιο
 • Κληρονομικό δίκαιο
 • Φορολογικό δίκαιο
 • Τραπεζικό Δίκαιο
 • Δίκαιο ανωνύμων εταιριών
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Το ευρωπαϊκό δίκαιο αφορά το σύνολο των νομικών κανόνων που ισχύουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών συμφωνιών, της πνευματικής ιδιοκτησίας, της προστασίας των καταναλωτών, του ανταγωνισμού, της προστασίας των δεδομένων, της διαφάνειας και της διακυβέρνησης.

Το ευρωπαϊκό δίκαιο καλύπτει επίσης τα δικαιώματα των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως τα δικαιώματα της ελεύθερης κυκλοφορίας και της ελεύθερης εγκατάστασης, τα δικαιώματα στην εκπαίδευση και την υγεία, καθώς και τα δικαιώματα στην ισότητα και στην πολιτιστική ποικιλομορφία.

Εργατικό Δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο

Το εργατικό δίκαιο είναι το κομμάτι του νομικού συστήματος που αφορά τη σχέση μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών και καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε πλευράς. Το εργατικό δίκαιο καλύπτει θέματα όπως οι συμβάσεις εργασίας, οι αποζημιώσεις, οι εργασιακές σχέσεις, η ασφάλεια και η υγεία στον χώρο εργασίας, οι εργασιακές διαφορές και οι συλλογικές συμβάσεις.

Οι δικηγόροι που ειδικεύονται στο εργατικό δίκαιο αναλαμβάνουν υποθέσεις που αφορούν στα δικαιώματα των εργαζομένων και τις υποχρεώσεις των εργοδοτών, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών και των αποζημιώσεων.

Εμπορικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο

Το εμπορικό δίκαιο είναι το κομμάτι του νομικού συστήματος που αφορά τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και ατόμων. Το εμπορικό δίκαιο καλύπτει θέματα όπως οι επιχειρηματικές συναλλαγές, οι συμβάσεις, η ανταγωνιστικότητα, η πνευματική ιδιοκτησία, η ευθύνη των προϊόντων και η διαιτησία. Οι δικηγόροι που ειδικεύονται στο εμπορικό δίκαιο αναλαμβάνουν υποθέσεις που αφορούν στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών, της σύναψης συμβάσεων, της ευθύνης για προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και των διαιτησιών και επιμέλειας διαφορών. 

Δημόσιο Δίκαιο

Δημόσιο Δίκαιο

Το δημόσιο δίκαιο είναι το κομμάτι του νομικού συστήματος που αφορά την σχέση μεταξύ των πολιτών και του κράτους, καθώς και των διαφόρων δημόσιων οντοτήτων, όπως οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι εθνικές κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί.

Το δημόσιο δίκαιο καλύπτει θέματα όπως οι συνταγματικές αρχές, η διοίκηση και η διοικητική διαδικασία, η διαχείριση των δημόσιων πόρων, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών και η διεθνής συνεργασία.

Ποινικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

Το ποινικό δίκαιο είναι το κομμάτι του νομικού συστήματος που αφορά τις παραβάσεις του νόμου και την επιβολή κυρώσεων σε όσους παραβιάζουν το νόμο. Το ποινικό δίκαιο καλύπτει μια ευρεία γκάμα εγκλημάτων, όπως η δολοφονία, η ληστεία, η απάτη και η κακοποίηση, καθώς και άλλες παραβάσεις όπως η οδική κυκλοφορία και η παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Οι δικηγόροι που ειδικεύονται στο ποινικό δίκαιο αναλαμβάνουν υποθέσεις που σχετίζονται με εγκλήματα και παραβάσεις του νόμου, και αντιπροσωπεύουν τους πελάτες τους στα δικαστήρια και τις διαδικασίες δίκης.

Αστικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Το αστικό δίκαιο είναι το κομμάτι του νομικού συστήματος που αφορά τις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών ή εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων, των αδικημάτων και των αποζημιώσεων. Το αστικό δίκαιο καλύπτει τις περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες και συμβάσεις, καθώς και την αποζημίωση για βλάβες και ατυχήματα. Οι δικηγόροι που ειδικεύονται στο αστικό δίκαιο αναλαμβάνουν υποθέσεις που σχετίζονται με διαφορές συμβατικού ή αδικοπραξιών, όπως διαμάχες για συμβόλαια, κακοδιοίκηση, ατυχήματα και κληρονομιές. Οι δικηγόροι που ειδικεύονται στο αστικό δίκαιο πρέπει να γνωρίζουν τη νομοθεσία και τις διαδικασίες που αφορούν στον τομέα αυτό, να έχουν καλές δεξιότητες επικοινωνίας και διαπραγματευτικές ικανότητες, καθώς και να είναι ικανοί να εκπροσωπούν τους πελάτες τους στις διαδικασίες διαιτησίας.

_

Τι λένε για μας

_
_

Μας επιστεύονται

_