Διαδικτυακές Υπηρεσίες 

_

Το Γραφείο μας προσφέρει στους εντολείς του τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους μέσω διαδικτυακής επικοινωνίας μαζί μας και συγκεκριμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής συσκέψεων ή παροχής νομικών συμβουλών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω της εφαρμογής «skype». Στις υπηρεσίες αυτές επιβάλλεται χρονοχρέωση, ενώ οι υπηρεσίες παρέχονται κατόπιν προσυνεννόησης και ύστερα από την καταβολή της δικαιούμενης αμοιβής. Η πληρωμή των ανωτέρω υπηρεσιών είναι δυνατή είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό είτε μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.

 

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα σύνταξης των κάτωθι εγγράφων εξ αποστάσεως, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος, με αποστολή στο χώρο σας:

α. Ιδιωτικών συμφωνικών κάθε είδους
β. Αιτήσεων προς κάθε αρχή
γ. Ενστάσεων, ενδικοφανών προσφυγών κ.λ.π.

Διευκρινίζεται ότι η μνεία των εγγράφων είναι ενδεικτική. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας για την παροχή περισσοτέρων πληροφοριών.

Δικηγόροι Ηγουμενίτσα
Δικηγόροι Ηγουμενίτσα

Γ. & Κ. Σιντόρης & Συνεργάτες