Αριστούλα Κ. Σιντόρη

Δικηγόρος Παρ’ εφέταις.

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα το έτος 1989. Αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με βαθμό πτυχίου «Λίαν Καλώς» το έτος 2013, ενώ από το έτος 2014 είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας.

Είναι εξειδικευμένη στις διαπραγματεύσεις και στην επίλυση συγκρούσεων, καθώς κατά την περίοδο 2013-2014 παρακολούθησε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, αποκτώντας το σχετικό πτυχίο, «Δίπλωμα στις Διαπραγματεύσεις» (Diploma In Negotiations).

To έτος 2015 πιστοποιήθηκε ως Διαμεσολαβήτρια στο Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας.
Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά

Ενδεικτικοί Τομείς ενασχόλησης: Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαμεσολάβηση, Διαπραγματεύσεις, Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, Δίκαιο μεταφορών (Logistics)