Εμπιστευτείτε το δικηγορικό γραφείο «Γ&Κ Σιντόρης και Συνεργάτες» για την διασφάλιση των συμφερόντων σας που απαιτούν προσεκτική εξέταση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων, ιδίως του θέματος των συντάξεων. Με έδρα την Ηγουμενίτσα αλλά με την δραστηριοποίηση μας στην Ήπειρο, την Θεσπρωτιία, τα Ιωάννινα και την Κέρκυρα από το 1983 και με μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό γνωρίζουμε ότι συχνά, η επίλυση αυτών των θεμάτων προϋποθέτει τη συνεργασία με έναν ειδικό σε θέματα επαγγελματικής σύνταξης για τον προσδιορισμό του καταλληλότερου σχεδίου για τον ασφαλισμένο.

Στο γραφείο μας, που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα από το 1983, γνωρίζουμε ότι η εξατομικευμένη προσέγγιση σε αυτά τα συνήθως πολύπλοκα θέματα αποτελεί την ασφαλέστερη επιλογή για τους πελάτες μας.

Σε θέματα που αφορούν τη σύνταξη, το δικηγορικό μας γραφείο ειδικεύεται στο χειρισμό υποθέσεων συνταξιοδοτικού και ασφαλιστικού δικαίου σε όλα τα ταμεία της χώρας και έχει φέρει εις πέρας με επιτυχία πολλές υποθέσεις πελατών στον νομό Ιωαννίνων αλλά και την Κέρκυρα. 

Παρέχουμε αξιόπιστες και συνεπείς συμβουλές, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για την αντιμετώπιση κάθε θέματος που μπορεί να απασχολεί τους ασφαλισμένους, ενδεικτικά, όπως:

  • Υποστήριξη σε αιτήσεις συνταξιοδότησης χηρείας    
  • Καθορισμός της επιλεξιμότητας για συνταξιοδότηση
  • Κατανόηση του χρονοδιαγράμματος για τη λήψη της σύνταξης.
  • Αξιολόγηση του ποσού της σύνταξης και του υπολογισμού του
  • Προσδιορισμός του βέλτιστου χρόνου υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης
  • Αποσαφήνιση των κριτηρίων επιλεξιμότητας για συντάξεις αναπηρίας

Σε περίπτωση που χρειάζεστε έναν δικηγόρο για συντάξεις, επικοινωνήστε με το γραφείο μας και θα προγραμματίσουμε αμέσως ένα ραντεβού.

Στο δικηγορικό γραφείο «Γ&Κ Σιντόρης και Συνεργάτες», θα θέλαμε να τονίσουμε στους πελάτες μας ότι η επιλογή των υπηρεσιών μας όχι μόνο εγγυάται εξατομικευμένη προσοχή αλλά σας παρέχει επίσης την δυνατότητα να λάβετε ολοκληρωμένες και ακριβείς γραπτές απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματά σας σχετικά με τη σύνταξη. Οι απαντήσεις αυτές θα συνοδεύονται από ακριβείς υπολογισμούς, επιτρέποντάς σας να κατανοήσετε σε βάθος τις διάφορες παραμέτρους που σχετίζονται με κάθε διαθέσιμη επιλογή και σενάριο. Με το γραφείο μας, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα είστε ενήμεροι με τις απαραίτητες γνώσεις για να λαμβάνετε τις βέλτιστες για τα συμφέροντά σας αποφάσεις.