Στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα του Εργατικού Δικαίου, το δικηγορικό γραφείο «Γ&Κ Σιντόρης και Συνεργάτες» διαθέτει εξειδικευμένους δικηγόρους που ειδικεύονται στο εργατικό δίκαιο και το δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, εκπροσωπώντας τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους εργοδότες σε όλα τα δικαστικά επίπεδα. Στόχος μας είναι η παροχή νομικών υπηρεσιών που ευθυγραμμίζονται με το πολύπλοκο νομικό πλαίσιο που διέπει τις εργασιακές σχέσεις και τις σχέσεις κοινωνικής ασφάλισης, δίνοντας προτεραιότητα στα συμφέροντα των πελατών μας και ελαχιστοποιώντας παράλληλα τους κινδύνους και τις παραβιάσεις.

Εξυπηρετούμε ένα ευρύ φάσμα πελατών στον νομό Ηπείρου αλλά και την Κέρκυρα, συμπεριλαμβανομένων φορέων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και θεσμικών κοινωνικών εταίρων. Το δικηγορικό μας γραφείο προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες νομικής και στρατηγικής διαχείρισης σε διάφορους τομείς όπως: 

  • Κατάρτιση και καταγγελία συμβάσεων
  • Καταβολή αποζημιώσεων
  • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
  • Μισθοδοσία και όροι ασφάλισης
  • Συνδικαλιστικές δραστηριότητες
  • Συλλογικές συμβάσεις
  • Προστασία προσωπικών δεδομένων 
  • Ασφάλεια στους χώρους εργασίας

Οι πελάτες μας βασίζονται σε εμάς για καθημερινές συμβουλές σε θέματα που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων εργαζομένων-εργοδότη, των όρων απασχόλησης, της εξωτερικής ανάθεσης και των προγραμμάτων κατάρτισης του προσωπικού.

Σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές που απαιτούν επίλυση ενώπιον δικαστηρίων ή διοικητικών αρχών, όπως η Επιθεώρηση Εργασίας, το γραφείο μας χειρίζεται κάθε υπόθεση με επιμέλεια και εκπροσωπώντας αποτελεσματικά τα συμφέροντα των πελατών μας. Ως εναλλακτική λύση στη δικαστική διαδικασία, συχνά προτείνουμε και χρησιμοποιούμε τη διαδικασία διαμεσολάβησης, η οποία προωθεί την ταχύτερη επίλυση των διαφορών και έχει τύχει καλής υποδοχής από πολλούς πελάτες μας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την υπόθεσή σας, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως.