Εμπορικό Δίκαιο

Στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου, το δικηγορικό γραφείο «Γ&Κ Σιντόρης και Συνεργάτες», με έδρα την Ηγουμενίτσα, εξυπηρετεί κυρίως εταιρικούς πελάτες και χειρίζεται ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με την εταιρική διακυβέρνηση και τις σχέσεις με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών και δημόσιων αρχών. Οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης μας περιλαμβάνουν:

  • Σύσταση και ίδρυση εταιρειών, τόσο για εγχώριες όσο και για αλλοδαπές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών ή υποκαταστημάτων 
  • Παρέχουμε υπηρεσίες επενδυτικού σχεδιασμού στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, βοηθώντας τους πελάτες να επιλέξουν την καταλληλότερη εταιρική δομή
  • Σύνταξη συμβάσεων εργασίας
  • Εταιρική χρηματοδότηση και χρηματοδότηση έργων
  • Βοήθεια σε συμφωνίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
  • Καθοδήγηση σχετικά με επενδυτικά κίνητρα και εταιρικούς μετασχηματισμούς, συμπεριλαμβανομένων μετατροπών, συγχωνεύσεων, αποσχίσεων και εξαγορών
  • Εξειδικευμένη βοήθεια για την προετοιμασία αγωγών που περιλαμβάνουν διάφορους τύπους αξιώσεων
  • Είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων 
  • Εξειδικευμένες γνώσεις στο δίκαιο των κινητών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών που αφορούν επιταγές, συναλλαγματικές και παρόμοια μέσα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η καθοδήγηση σε θέματα που σχετίζονται με τις συντάξεις μπορεί να είναι πολύπλοκη, γι’ αυτό και παρέχουμε εξατομικευμένη καθοδήγηση σε συγκεκριμένα ζητήματα, όπως η αναγνώριση πλασματικών ετών και ο ακριβής υπολογισμός των συντάξεων. Είτε είστε εργαζόμενος είτε εργοδότης, διαθέτουμε τις γνώσεις και την εμπειρία για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα μοναδικά συνταξιοδοτικά σας ζητήματα.

Αξιοποιούμε την ολοκληρωμένη πολυετή δικαστική εμπειρία μας για να διασφαλίσουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τους πελάτες μας στο πολύπλοκο πεδίο του Εμπορικού Δικαίου.

Βασιστείτε στο γραφείο μας και επικοινωνήστε μαζί μας για τη στιβαρή νομική εκπροσώπηση για διεκδικήσεις και την παροχή αξιόπιστων συμβουλών σε θέματα εργατικού δικαίου.