Η νομική ομάδα του δικηγορικού γραφείο «Γ&Κ Σιντόρης και Συνεργάτες» γνωρίζει πολύ καλά ότι στην αλληλεπίδραση μεταξύ ιδιωτών ή επιχειρήσεων και του κράτους, το άτομο αντιμετωπίζει συχνά έναν άνισο αγώνα, εκτός αν ζητήσει νομική συμβουλή για να προστατεύσει τα θεμελιώδη δικαιώματά του από αυθαίρετες πράξεις της διοίκησης.

Το δικηγορικό μας γραφείο, με έδρα την Ηγουμενίτσα, ειδικεύεται στην παροχή νομικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος ζητημάτων στη σχέση πολίτη-κράτους, όπως:

  • Αντιμετώπιση θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης
  • Παροχή νομικών συμβουλών για την αποτελεσματική διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν τη Διοίκηση
  • Αμφισβήτηση προστίμων
  • Βοήθεια για την αδειοδότηση επιχειρήσεων για διάφορους κλάδους
  • Επιδίωξη αποζημίωσης για πράξεις, παραλείψεις και υλικές ενέργειες από κρατικούς φορείς

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νομικές μας υπηρεσίες καλύπτουν τόσο τα προδικαστικά στάδια όσο και τη νομική προστασία ενώπιον των δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την υπόθεσή σας, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως.