Απόφαση 7:

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία συνδρομήτριας Vodafone η οποία, κατόπιν υποβολής αιτήματος πρόσβασης σε ηχογραφημένες συνομιλίες της με το τηλεφωνικό κέντρο της Vodafone, παρέλαβε μέσω εκτελούσας την επεξεργασία εταιρείας ένα CD που περιείχε συνομιλίες άλλου συνδρομητή. Ωστόσο, αν και η Vodafone ειδοποιήθηκε άμεσα από την καταγγέλλουσα, δεν ανέλαβε ενέργειες προς διερεύνηση με σκοπό την επιβεβαίωση ή μη του περιστατικού, αλλά αρχικά αρκέστηκε στην απάντηση της εκτελούσας την επεξεργασία ότι δεν εντόπισε την καταγγέλλουσα στο τηλέφωνο, ενώ στη συνέχεια την κάλεσε εγγράφως μέσω του Συνηγόρου του Καταναλωτή να επιστρέψει το CD, μεταθέτοντας έτσι τη σχετική ευθύνη προς διερεύνηση του πιθανού περιστατικού στο υποκείμενο.

Στη Vodafone δόθηκε εντολή ικανοποίησης του δικαιώματος μέσω της αποστολής του ορθού αρχείου και επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 40.000 ευρώ για παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης της καταγγέλλουσας κατά το άρθρο 15 ΓΚΠΔ και της υποχρέωσης γνωστοποίησης του περιστατικού κατά το άρθρο 33 ΓΚΠΔ.

Απόφαση 5:

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία συνδρομητή, ο οποίος μετά από αίτησή του για νέα σύνδεση Vodafone έλαβε από συνεργαζόμενη με τη Vodafone διαφημιστική εταιρεία ένα δέμα με δείγματα καταναλωτικών προϊόντων, παρά την εναντίωσή του στη χρήση των δεδομένων του για σκοπούς εμπορικής προώθησης. Σύμφωνα με τη Vodafone η αποστολή του δέματος δεν αποτελούσε προωθητική ενέργεια, αλλά παρεπόμενη παροχή της ήδη καταρτισθείσας μεταξύ των μερών σύμβασης παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η οποία αποστέλλεται σε όλους ανεξαιρέτως τους νέους συνδρομητές που εγγράφονται μέσω της ιστοσελίδας www.vodafonecu.gr, ανεξάρτητα από τις επιλογές τους σχετικά με τις προωθητικές ενέργειες, ενώ σχετική ενημέρωση παρέχεται μέσω banner που αναρτάται στην εν λόγω ιστοσελίδα.

Η Αρχή έκρινε ότι η διαβίβαση σε διαφημιστική εταιρεία και η συναφής επεξεργασία των δεδομένων του καταγγέλλοντος έγινε με σκοπό την προώθηση, κατά παράβαση της αρχής της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας της επεξεργασίας, διότι δεν ήταν απαραίτητη για τον σκοπό της σύμβασης ούτε ήταν ευλόγως αναμενόμενη για το υποκείμενο, το οποίο είχε εναντιωθεί ρητά στη χρήση και διαβίβαση των δεδομένων του για προωθητικούς σκοπούς ενώ δεν αποδείχθηκε ότι ο καταγγέλλων είχε ενημερωθεί πλήρως σύμφωνα με το άρθρο 13 ΓΚΠΔ για την εν λόγω επεξεργασία. Στη Vodafone επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ και δόθηκε εντολή να προσαρμόσει κατάλληλα την πρακτική της αναφορικά με τις εν λόγω πρόσθετες παροχές ώστε να παρέχεται στα υποκείμενα πλήρης ενημέρωση και δυνατότητα εναντίωσης.

ΑΠΔΠΧ

Source/ Author:dpa.gr

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.