Ρωτήστε μας κάτι άλλο

Συχνές ερωτήσεις

Διαβάστε τις παρακάτω ερωτήσεις και αν δεν μπορείτε να βρείτε την απάντησή σας, στείλτε μας την ερώτηση σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας εδώ και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Γενικές ερωτήσεις

Πότε χρειάζεται κάποιος να αναζητήσει τις υπηρεσίες ενός δικηγόρου;

Κάποιος μπορεί να χρειαστεί τις υπηρεσίες ενός δικηγόρου σε περιπτώσεις όπως διαφορές σε σχέσεις εργασίας, αγοραπωλησίες ακινήτων, ζητήματα διαζυγίου ή κηδείας, οικογενειακά ζητήματα, επαγγελματικές διαφορές και ζητήματα που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία.

Πόσο καιρό χρειάζεται για να λυθεί μια νομική υπόθεση;

Ο χρόνος που απαιτείται για να λυθεί μια νομική υπόθεση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η πολυπλοκότητα της υπόθεσης, η ποσότητα των πληροφοριών που χρειάζεται να συλλέξει ο δικηγόρος, η διαθεσιμότητα των δικαστηρίων και οι διαδικασίες που απαιτούνται για την επίλυση της υπόθεσης. Συνήθως, οι δικηγόροι προσπαθούν να επιλύουν τις υποθέσεις τους όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.

Πώς μπορεί να βρει κάποιος έναν κατάλληλο δικηγόρο;

Κάποιος μπορεί να βρει έναν κατάλληλο δικηγόρο μέσω συστάσεων από φίλους και συγγενείς, αναζητώντας στο διαδίκτυο ή επικοινωνώντας με τον τοπικό δικηγορικό σύλλογο.

Ποιες υπηρεσίες παρέχει ο δικηγόρος;

Ο δικηγόρος παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες, όπως νομικές συμβουλές, εκπροσώπηση σε δικαστήρια, συμβατικές συμβουλές, συμβουλές για τη δημιουργία εταιρειών και στρατηγικές συμβουλές για την επίλυση διαφορών.

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ ενός δικηγόρου και ενός νομικού συμβούλου

Ο νομικός σύμβουλος είναι ένας ειδικός στο δίκαιο που παρέχει νομικές συμβουλές σε μη δικανικά ζητήματα, όπως τα φορολογικά ζητήματα ή ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς να εκπροσωπεί τον πελάτη στα δικαστήρια.

Αντίθετα, ο δικηγόρος είναι επίσης ένας ειδικός στο δίκαιο, αλλά μπορεί να εκπροσωπεί τον πελάτη του σε δικαστήρια και σε άλλες νομικές διαδικασίες. Επιπλέον, ο δικηγόρος μπορεί να παρέχει εκτεταμένες νομικές συμβουλές και να παράσχει πλήρη υποστήριξη σε δικαστικές υποθέσεις.

Συνολικά, οι διαφορές μεταξύ ενός δικηγόρου και ενός νομικού συμβούλου συνδέονται με την εκτεταμένη εκπροσώπηση που παρέχει ο δικηγόρος στις δικαστικές διαδικασίες και την πιο περιορισμένη παροχή νομικών συμβουλών που παρέχει ο νομικός σύμβουλος.

Τι είναι η απόδειξη δικηγόρου;

Η απόδειξη δικηγόρου είναι ένα έγγραφο που εκδίδει ο δικηγόρος και περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που παρείχε στον πελάτη του και το ποσό που του χρεώθηκε για αυτές τις υπηρεσίες. Η απόδειξη δικηγόρου είναι σημαντική για τον πελάτη καθώς αποτελεί απόδειξη της συμφωνίας που έγινε με τον δικηγόρο, των υπηρεσιών που παρείχε και του ποσού που χρεώθηκε.

Η απόδειξη δικηγόρου πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Η ονομασία και ο αριθμός εγγραφής του δικηγόρου
  • Η ονομασία και η διεύθυνση του πελάτη
  • Η ημερομηνία της απόδειξης
  • Περιγραφή των υπηρεσιών που παρείχε ο δικηγόρος
  • Το ποσό που χρεώθηκε για αυτές τις υπηρεσίες
  • Το ΦΠΑ που χρεώθηκε, εάν είναι εφαρμοστέο
  • Η υπογραφή του δικηγόρου
Πώς χρεώνεται ένας δικηγόρος για τις υπηρεσίες του;

Οι δικηγόροι χρεώνονται συνήθως ανά ώρα εργασίας. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συμφωνηθεί μια συνολική χρέωση για μια συγκεκριμένη υπόθεση.

Διαμεσολάβιση

Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι η διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία επίλυσης διαφορών μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων με τη βοήθεια ενός ανεξάρτητου τρίτου (του διαμεσολαβητή). Σκοπός της διαμεσολάβησης είναι να βοηθήσει τα μέρη να επιλύσουν τη διαφορά τους και να βρουν μια λύση που είναι αποδεκτή από όλους τους εμπλεκόμενους.

Ποιοι τύποι διαφορών μπορούν να επιλυθούν μέσω διαμεσολάβησης;

Οποιαδήποτε διαφορά μπορεί να επιλυθεί μέσω διαμεσολάβησης, όπως διαφορές στους τομείς της οικογενειακής, επαγγελματικής, εμπορικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Οι διαφορές μπορεί να περιλαμβάνουν ζητήματα διατροφής, επαγγελματικά διαφορές, συμβάσεις, πνευματικά δικαιώματα, ακίνητη περιουσία, ατυχήματα κλπ.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ διαμεσολαβητή και δικηγόρου;

Ο διαμεσολαβητής είναι ένας ανεξάρτητος τρίτος που βοηθά τα μέρη να επιλύσουν μια διαφορά μεταξύ τους με μη δικαστικά μέσα, ενώ ο δικηγόρος είναι ένας επαγγελματίας του δικαίου που παρέχει νομικές συμβουλές και αντιπροσωπεύει τον πελάτη του σε δικαστικές διαδικασίες. Ο διαμεσολαβητής δεν παίρνει πλευρά σε μια διαφορά, ενώ ο δικηγόρος αντιπροσωπεύει το συμφέρον του πελάτη του και προσπαθεί να πετύχει μια επιτυχημένη λύση για αυτόν.