Το δικηγορικό γραφείο «Γ&Κ Σιντόρης και Συνεργάτες» ειδικεύεται στο δίκαιο στα πνευματικά δικαιώματα και των εμπορικών σημάτων, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την προστασία των αποκλειστικών δικαιωμάτων των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων σε διάφορα δημιουργικά έργα και εμπορικές δημιουργίες. Χειριζόμαστε υποθέσεις για ιδιώτες και επιχειρήσεις, προσφέροντας εξειδίκευση στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και ειδικότερα στον νομό Ιωαννίνων και την Κέρκυρα. 

Οι υπηρεσίες μας, ενδεικτικά, περιλαμβάνουν:

  • Tην κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
  • Tην κατοχύρωση ονόματος ιστοτόπου 
  • Tην αναζήτηση και κατοχύρωση εθνικών και διεθνών εμπορικών σημάτων

Επιπρόσθετα, χειριζόμαστε υποθέσεις αθέμιτου ανταγωνισμού και ποινικές ρήτρες και παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την υπόθεσή σας, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως. Η ομάδα των έμπειρων δικηγόρων μας που ειδικεύονται στα πνευματικά δικαιώματα είναι εδώ για να σας προσφέρει ολοκληρωμένη νομική καθοδήγηση και συμβουλές.