Σε ακρόαση ενώπιον δικαστηρίου κλήθηκε δικηγόρος στη Νέα Υόρκη, καθώς παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε το ChatGPT για νομική έρευνα σε υπόθεση που είχε αναλάβει ο ίδιος με την εταιρεία του.

Ένας εκ των δικαστών δήλωσε ότι το δικαστήριο βρέθηκε αντιμέτωπο με μια “πρωτοφανή περίσταση”, καθώς διαπίστωσε ότι το δικόγραφο αναφερόταν σε δεδικασμένο από υποθέσεις που δεν υπήρχαν.

Ο δικηγόρος που χρησιμοποίησε το εργαλείο ανέφερε στο δικαστήριο ότι δεν γνώριζε ότι το περιεχόμενό του θα μπορούσε να είναι ψευδές και απολογήθηκε για το γεγονός ότι βασίστηκε στο chatbot χωρίς δικό του έλεγχο.

 

Η υπόθεση αφορούσε έναν άνδρα που κινήθηκε δικαστική κατά αεροπορικής εταιρείας για υποτιθέμενο τραυματισμό του.

Η νομική του ομάδα υπέβαλε το σχετικό υπόμνημα που παρέπεμπε σε διάφορες προηγούμενες δικαστικές υποθέσεις σε μια προσπάθεια να αποδείξει, χρησιμοποιώντας δεδικασμένο, γιατί η υπόθεση θα έπρεπε να προχωρήσει.

Ωστόσο, οι δικηγόροι της αεροπορικής εταιρείας ενημέρωσαν τον δικαστή ότι δεν μπορούσαν να βρουν αρκετές από τις υποθέσεις που αναφέρονταν στο υπόμνημα.

“Έξι από τις υποβληθείσες αποφάσεις φαίνεται να είναι ψευδείς, με ψευδείς αναφορές και εσωτερικές παραπομπές”, σημείωσε ο δικαστής σε μια διαταγή που ζητούσε από τη νομική ομάδα του δικηγόρου να παρέχει εξηγήσεις.

Από τις σχετικές καταθέσεις προέκυψε ότι η έρευνα δεν είχε εκπονηθεί τελικά από τον δικηγόρο του ενάγοντος, αλλά από έναν συνάδελφό του στην ίδια δικηγορική εταιρεία.

Ο Steven Schwartz, ο οποίος είναι δικηγόρος για περισσότερα από 30 χρόνια, παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε το ChatGPT για να αναζητήσει παρόμοιες προηγούμενες υποθέσεις.

Σε γραπτή δήλωσή του διευκρίνισε ότι ο δικηγόροος του ενάγοντος δεν είχε συμμετοχή στην έρευνα και δεν γνώριζε τον τρόπο διεξαγωγής της.

Ορκίστηκε δε να μην χρησιμοποιήσει ποτέ στο μέλλον τεχνητή νοημοσύνη για να συμπληρώσει τη νομική του έρευνα χωρίς απόλυτη επαλήθευση της αυθεντικότητάς της.

 

Πηγή: bbc.com

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.